Contact Us


ADDRESS :

dermaindia
No:17, Ist Main Road, Bethal Nagar,
(off . I.T Corridor) Perungudi,
Chennai-600 096 Tamil Nadu, India.

PHONE :

  • +91 44 3294 4048
  • +91 44 2496 7797

  • Service Center :
  • +91 99625 63941 (10am -5pm)

  • Customer Care :
  • +91 94450 39411

Mobile :

K.A.Raja : +91 94440 33941
S.L.N.Iyengar : +91 94440 23941
B. Karthikeyan : +91 94452 80810
B. Shankaran : +91 94449 03941
A.Subramani : +91 94458 39495
M. Ramachandran : +91 93497 41141
V.Raghuraman : +91 93855 55807
B.Dilli Babu : +91 94450 39418
Y.Bapu : +91 94441 13941
R. Ashok : +91 94450 39410
A. Udhaya Raja : +91 9380295068
B. Deenadayalan : +91 9444073941
B. Deva : +91 9313102244
V. Vignesh Raja : +91 9445039413
J. Balaji : +91 9445114678
C. Iyappan : +91 9445039417
A. Yakup Ali : +91 9445191951
E.A. Kabeer : +91 9445026161
K. Vigneshwaran : +91 9445456256
A. Seit Basha : +91 9444393941
M. Arichandran : +91 9445861551
S. Murugesan : +91 9445861562
V. Raman : +91 9445013941
A. Shabeeb : +91 9445510036
R. Mohan Kumar : +91 9445510035
S. Rajkumar : +91 9445809019
A. T. Arun : +91 9445678060
A. Manirajan : +91 9445036161
K. Sivakumar : +91 9445435953
G. Prabhu : +91 9445348444
S. Sudharshan : +91 9444560103
S. Kajal Das : +91 9444507870
M. Prakashn : +91 9445296345
K. Karthik : +91 9445039416
A. Shanmugam : +91 9445039415
P.P. Naseef : +91 9444500991
H. Azeez : +91 8939069961